Aquesta imatge és una fotografia de grup d’una classe de Ca Ses Monges, de fet la imatge està presa al pati de l'escola . Esta datada, aproximadament, en l’any  1969.

Gràcies a un parell de col·laboradores que surten a la fotografia hem pogut recordar el nom de totes les nines. Des de dalt a baix, i de esquerra a dreta:

-Primera filera: Maria Eugènia, Àngela Flaquer, Alejandra Reyes, Marcelino López “Marce”, Magdalena Cantó, María Giscafré, Maria Antònia Vives, Maria Antònia Llabata, Bàrbara Pascual.

- Segona filera: Àngela Domínguez “Rinyona”, Maria Font, Cristina Brondum i Maria Flaquer.

- Tercera filera: Margalida Flaquer, Francisca Bordoy, Maria Llabata, Manoli Martínez, Gabriela Sureda, Magdalena Font, Cati Massanet “de na Velleta”, Rosa Julià, Isabel Romera, Maria Vives “Lllissa”, Xisca Suñer, Maria Orpí i Cati Mari López.

- Quarta filera: Maria Aso, Maria Bel Guspí, Ani Muñoz, Xisca Sureda, Margalida Sirer, Xesca Pascual, Cati Rosselló,  Pepita Bestard, Joana Mari Bestard.