Un lector ens ha remès aquestes imatges d'un accident a l'avinguda Mediterrani cantonada del carrer Gabriel  Alomar.  En aquest punt se produeixen bastants accidents degut, entre d'altres motius, a la poca visibilitat per accedir l'avinguda Mediterrani o entrar al carrer Gabriel Alomar tancant el gir.

Seria necessari reforçar les marques viàries i estudiar com es pot minimitzar el nombre d'accidents en aquest indret. Molts d'aquests accidents no són d'una gran gravetat ja que és una zona de trànsit lent.