Antoni Flaquer “Coix” 


En Mateu des bar
 

A la primera fotografia es veu la casa i el solar del matrimoni d’en Biel Paciència i Maria Rullan, germana de madò Matgina.

A finals de la República l’Ajuntament de Capdepera, en un ple, aprovaren comprar a baix preu la casa de dit matrimoni, les cases de can Xisquet i la de can Maia, per esponjar i fer una placeta. Cosa que no se dugué a terme.

En Mateu des Bar, que el Juliol de 1936 havia vingut de vacances a Cala Rajada amb la seva dona, eren propietaris d’un bar a Mülhausen, Alsàcia, i compraren la casa del matrimoni Biel Paciència i Maria Rullan a baix preu.

En Mateu, acabada la Guerra Civil, tornà a Mülhausen per vendre les seves propietats. Tornà a Cala Rajada i construí una casa a na Ferradura i també la Fonda Mateo. A més, comprà altres propietats.

El matrimoni foren uns treballadors incansables fins a la seva jubilació. Després es dedicaren a la seva afició: viatjar comprant ceràmica i pintures.

 

A la segona fotografia, 20 anys després de la primera imatge, ja amb la Fonda Mateo, es pot veure el bar de Can Tomàs i aferrat al bar, la cotxeria on els dissabtes el carnisser de Capdepera posava la carnisseria.
 

 A la tercera fotografia, el matrimoni d’en Mateu amb la dona i un matrimoni d’amics.

El restaurant d’en Mateu tenia un petit viver de llagosta vora la mar per sevir llagosta als seus clients.