Antoni Flaquer «Coix»


 La novetat de les festes de San Roc de 1953 era l’anunci de la «corrida de toros» o «becerrada cómico-taurina», en una petita plaça de toros damunt la platgeta.  Els aficionats a la tauromàquia no dubtaren de posar-se el «traje de luces» i fer uns passes per demostrar la seva valentia. Va ésser una festa grossa.

La festa va continuar. En Guixó, carnisser d’Artà, va trossejar els dos bous i el dia de Sant Roc, a les 9 del matí  l’amu en  Joan Rabassó, amb el seu camió, repartia casa per casa 2 k. de carn de bou, 1 k. d’arròs i una botella d’oli. Amb el cens de 1950, Cala Rajada només tenia 198 habitants, comptant monges i capellà. Menys de 50 famílies reberen l’obsequi.

L’any següent, continuen els toros i dos anys després vingué la companya valenciana d'El Empastre.

El dia 21 següent es va interpretar la sarsuela Marina a la plaça dels Mariners, per la companya de sarsuela d’en Francisco Bosch, un personatge lligat a la família March, que li pagà els estudis de baríton a la Scala de Milà. Marina s’havia d’interpretar a Capdepera, però finalment es va fer a Cala Rajada i a Capdepera es va interpretar Maruxa.

Va ésser una festada. En el brindis de Marina «a beber y apurar», un petit grup de mariners de Cala Rajada va pujar damunt l’escenari brindant com artistes. Record en Tomeu Fuster «Niño» i en Jeroni Climent.

Totes las festes i els focs artificials els pagava la família March i sempre seien a primera fila i presidien els actes que pagaven.

La primera foto, la plaça de toros.

La segona, el bou.

La tercera foto, els toreros locals: en Martínez i en "Miguelin", entre altres.