Una lectora ens va remetre, fa uns dies, algunes imatges de les escocells dels arbres de l'Autovia Joan Carles I en les que havien abocat ciment. Tot apunta a que són restes de material emprat en les obres de la zona, tirat pels operaris. Les imatges mostren com van quedar i podem confirmar que segueixen igual, en el moment de redactar aquesta nota.

Suposem que es netejarà, ja que cal tenir present que encara se fa feines a la zona (les obres no estan acabades)... però no deixa de cridar l'atenció que les restes de ciment se deixin en els escocells dels arbres o no es faci ben neta la voravia.I el mateix es pot comentar de les voreres de la carretera...