Un lector ens remet aquestes dues fotografies de dos ponts situats a escassa distància entre ells, a la zona de Sa Farinera, i es demana com s'han pogut fer seguint dos criteris "paisagístics" tan diferents.
Just mirant les imatges, el lector pot veure les diferències estètiques entre un i l'altre.