Antoni Flaquer “Coix”


 

Mestre "Tasà" va ésser el primer mecànic de Capdepera i Cala Rajada, el primer en adobar els motors de las barques de Cala Rajada.

El 1926 va comprar un taxi, com veim a la foto: En Tasà amb el taxi a la plaça de l’Orient de Capdepera.

Una època en què els taxistes havien que saber adobar el cotxe, amb les males carreteres que teníem, com també saber posar un pegat al moment.

A la dècada 1940-50 la central elèctrica de Cala Rajada va muntar una fusteria i un gran taller mecànic amb 5 o 6 operaris; en Tasà va ser el primer mestre del taller.

En temps de la Segona Guerra Mundial, mestre Tasà havia muntat una ràdio-galena que tenia a ca seva i la GESTAPO, amb seu a Palma, venia a Cala Rajada perquè de Cala Rajada donaven informació als enemics dels alemanys i li donaren la culpa a mestre Tasà i li prengueren la ràdio Texas.

Però la ràdio seguia emetent notícies als adversaris dels alemanys.

Durant els anys cinquanta, mestre Tasà, de tarannà esquerrà, se sentia vigilat pels falangistes i es va decidir a fer les amèriques i va partir cap a l’Argentina.

Al mateix temps del que hem contat de la ràdio de mestre Tassà, havia vingut un matrimoni molt senyor que pregonava  pertànyer a la noblesa austríaca. Arribaren carregats de maletes, ella molt senyora, que només durà una setmana a Cala Rajada. Ell, per passar el temps, anava cada dia a pescar amb una canya i un caixó per posar el peix, però no n’agafava mai.

La GESTAPO insistia que des de Cala Rajada comunicaven amb l’enemic i el resultat va ésser que la canya de pescar era la antena i el caixó del peix era la ràdio que comunicava als enemics dels alemanys els vaixells que passaven pel canal de Mallorca i Menorca. La GESTAPO se l'emmenà i «nunca más se supo».

A la següent foto es veu la casa de Baltasar Pellicer, al costat de la central elèctrica, aproximadament l’any 1934. Anys després la comprà la família Joan Vicens, d’Artà, i després hi posaren la botiga de roba "Texas" i l’«Alquimoto».