FRACCIONAMENT DELS IMPOSTOS: GRÀCIES PER LA PROPINA
  Fins on sabem, es tracta d’una iniciativa de l’Agència Tributària, que ha ofert a tots als ajuntaments i a la qual n’hi ha que s’hi han adherit, com és el cas de Capdepera: poder pagar els impostos municipals de manera fraccionada. Ja ho heu vist en aquesta pàgina, si voleu podeu abonar el vostre deute amb l’Ajuntament de manera còmoda, en tres o vuit terminis. Segons se’ns diu, aquesta mesura vol contribuir a alleujar l’economia domèstica, de manera que pel novembre no ens trobem amb el glop d’haver de fer front a un únic pagament que, en les circumstàncies actuals, sempre cau malament. A més, se’ns adverteix que no ens cobraran cap recàrrec per aquest fraccionament.

   Ja se’ns perdonarà, però no acabam d’entendre la jugada. Que no se’ns cobri cap recàrrec per pagar abans d’hora no sembla una gràcia, sinó una broma. Que no hauria de ser al revés, la cosa? És a dir, no se’ns hauria d’oferir alguna bonificació pel fet d’avançar els nostres pagaments? Ni que fos simbòlic, un descompte potser estimularia a bestreure allò que no tenim obligació de pagar fins al novembre, però sense cap compensació, ¿qui és que no preferirà fer lladriola pel seu compte, guardant els doblers en el propi compte corrent per a fer-los servir si hi ha qualque emergència?

   Davant aquesta proposta no hi sabem veure sinó la necessitat dels ajuntaments de fer caixa. Els tords volen baixos i la manca de liquiditat està a l’ordre del dia. Hem sabut que, de moment, ningú no s’ha interessat per aquest generós oferiment, i molt dubtam que hi hagi algú que, si no es planteja alguna rebaixa sobre el total a pagar, acabi mossegant l’ham.

   Tres quarts del mateix passa amb la domiciliació bancària dels rebuts, que els passen al cobro molt abans del termini, quan, de fet, el que fa el contribuent és facilitar la labor dels recaptadors i estalviar
-los doblers. És, si més no, estrany que voler fer les coses bé estigui castigat; tal volta és perquè es tracta de contribuents, i ja se sap, l’esquena d’aquests ho suporta tot.

   D’altra banda, i ja que parlam de doblers, en els darrers anys, tant en aquesta com en la passada legislatura, se n’ha fet costum d’aprovar els pressupostos municipals cap a mitjan any, en una pràctica que no sembla ni recomanable ni higiènica, des del punt de vista comptable. Com sigui que no hem percebut moviments indicatius de la imminència de passar pel plenari els comptes de 2009, simplement deixam caure la pregunta: quan creis que se sotmetran a votació els pressuposts d’enguany?