Sembla ociós que adesiara hàgim de recordar el paper de la premsa (escrita o digital), però no ens queda més remei que fer-ho quan, també adesiara, s’alcen veus que ens voldrien una mica més blans.  

     Recordau allò d’informar, formar i entretenir? Idò això. Acompleix “Cap Vermell” aquestes tres premisses? Ho procuram. Després de més de 27 anys de fer-hi feina, ja ens coneixeu, no? I per tant sabeu que no renunciam a recollir, entre d’altres coses, ni que sigui de manera esblaimada, la tradició de la premsa satírica mallorquina.


     En una recent reunió de l’equip de redacció, algú va dir que “en aquest poble, o inauguram oficialment el sentit de l’humor, o és que la democràcia encara es troba en una fase experimental”.


     Que acabeu de passar un bon estiu.