PORTALET ELECTORAL (20 D)
 
Les eleccions de cinc dies abans de Nadal son, juntament amb les primeres eleccions democràtiques del març de 1979 i les de l’octubre del 1982, les més decisives en els 36 anys que dúiem de democràcia. L’alternança de dos partits hegemònics s’ha trencat i estam al principi d’una nova etapa amb més participants que obliga a noves maneres d’entendre i fer política.
 
Capdepera no és aliena a aquests nous vents, els vots de PSOE i PP sumen  el 50,25% quan a les anteriors sobrepassaven el 80% dels sufragis. PODEMOS amb el 23,94% s’ha col·locat com a segon partit més votat i C’s quart amb l’11,69% de les paperetes.
 
La gràfica és una fotografia del que podem anomenar el fet diferencial gabellí, que es repeteix elecció darrera elecció, consistent en el major nombre de vots atorgats al PSOE que a la resta de l’illa, en aquesta ocasió un 10,4% i, l’altra  cara de la moneda, el menor nombre de votants del PP que en aquestes eleccions ha estat d’un 6,8% menys. Pel que fa a la resta de candidatures les diferencies son mínimes i el comportament de l’elector local no defuig de la mitja de Mallorca.
 

 

L’electorat distingeix entre els distints tipus d’eleccions, hem comparat els vots de les passades eleccions municipals del mes de maig amb les actuals al Congrés de Diputats i veiem que el PSOE a les municipals obté un 5,9% més de sufragis, el PP es queda pràcticament a la par, MES sofreix una davallada de prop d’un 12%, el PI a les municipals va obtenir un 3,2% més de vots i PODEM/IU-UPeC passa d’un 5,9% a les municipals a un 23,9% al Congrés.

 

Queda per veure com els polítics locals s’adaptaran a les noves maneres d’entendre la política, si seran capaces de dialogar i consensuar propostes, si apostaran per la participació de la ciutadania i es preocuparan per fer més transparent el govern municipal. Tampoc sabem si aquests nous aires arribaran a Capdepera en forma de noves generacions de gabellins que s’incorporaran a la política amb un altra tarannà i una millor comprensió de les noves demandes ciutadanes.

 

A curt termini els resultats compliquen com mai la formació del nou govern de l’Estat. El que acabi passant pot condicionar la política espanyola per uns quants d’anys. Des de Capdepera estant ho seguirem expectants.