Ple extraordinari i urgent de l'Ajuntament de Capdepera
Motiu: «MODIFICACIÓ DE CRÈDIT»

 
Expedient núm.: PLN/2020/4
Data i hora 14 / d’abril / 2020 a les 13:00
Lloc SALA MAGNA CENTRE CAP VERMELL

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
1.URGÈNCIA
2.Expedient 1455/2020. MODIFICACIÓ DE CREDIT 2/2020 PER CREDIT EXTRAORDINARIEl batle de Capdepera, Rafel Fernández,  va aprovar mitjançant  una resolució  de batlia una modificació de crèdit prou important  (6.830.771 euros), que es preveu finançar íntegrament amb el romanent líquid de tresoreria.

Aquest decret se justifica, segons el text, per l'impossibilitat de convocar un ple  per no resultar aconsellable la seva celebració i no disposar de mitjans tècnics necessaris per la celebració de plenaris telemàtics. A més se addueix que existeixen despeses que pel seu caràcter de necessari urgent requereixen de l'aprovació immediata d'un expedient de modificació de crèdit.

Com preveu la llei, aquesta modificació, ha de ser ratificada pel Ple de l'Ajuntament quan es realitzi la propera convocatòria.

Entre els continguts que s'inclouen n'hi ha que afecten a la remuneració dels empleats municipals (complements, hores extraordinàries, seguretat social, etc...), Increment del projecte Millora, millores en edificis municipals, Rehabilitació dels passeigs de Cala Gat i  Marítim, adquisició  de vehicles i estris, rutes de cicloturisme, actuacions a carrers i camins rurals, adquisició d'immobles, etc... 

L'esmentat Ple ha estat convocat pel proper dimarts dia 14 d'abril, i se celebrarà amb mesures per garantir la seguretat dels assistents. Una vegada realitzat el ple intentarem publicar les modificacions més destacades i les quanties exactes, ja que no sabem si hi haurà modificacions respecte al decret de batlia,