CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Maig 2019


EXP. NÚM:
  PLN/2019/06
DATA: 16/ maig / 2019   
HORA: a les 19:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial
A) Part resolutiva

 1. Aprovació d''actes de les sessions anteriors: 11/04/2019; 28/04/2019
 2. Expedient 1714/2019. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS I GESTIÓ DE LA DEIXALLERIA; EDUCACIÓ AMBIENTAL, RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES I DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE AL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA.
 1. Expedient 4420/2017. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic de zelador d'obres (2 places)
 1. Expedient 931/2018. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic de PEÓ DE LA BRIGADA D'OBRES (4 PLACES)
 1. Expedient 932/2018. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic de PEÓ ESPECIALISTA DE LA BRIGADA D'OBRES (2 PLACES)
 1. Expedient 933/2018. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic deOFICIAL 2a DE LA BRIGADA D'OBRES (7 PLACES)
 1. Expedient 934/2018. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic d'oficial 1a de la brigada d'obres (4 places)
 1. Expedient 1514/2019. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic de OFICIAL 1a T`ÈCNIC ESPECIALISTA (1 PLAÇA)
 1. Expedient 1517/2019. Planificació i Ordenació de Personal: Coordinadora o coordinador de serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Capdepera
 1. Expedient 1749/2019. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic d'auxiliar administratiu/administrativa (17 places)
 1. Expedient 1750/2019. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic d'auxiliar administrativa o administratiu laboral (3 places)
 1. Expedient 1950/2019. Planificació i Ordenació de Personal: Modificació de la fitxa i complement específic d'administratiu/administrativa (4 places)

B) Activitats de control

C) Precs i preguntes