inici

Cap Vermell

Convocatòria de Ple Extraordinari i Urgent / 28-09-16

 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT AJUNTAMENT PLE
CONVOCATÒRIA
EXP. NÚM: 217AG/16
DATA: DIMECRES, dia 28/SETEMBRE/ 2016
HORA: 13:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa ConsistorialORDRE DEL DIA

I.- RATIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA URGÈNCIA.

II.- EXP. NÚM.218AG/2016: RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JAVIER GARCÍA SÁNCHEZ.

Capdepera, 27 de setembre de 2016

El Batle,Rafel Fernández Mallol

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar