inici

Cap Vermell

Ple extraordinari: Sorteig dels membres de les taules electorals

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE - CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 112AG/16
DATA: DIMARTS, dia 31/MAIG/ 2016.
HORA: 13:00h
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 

 

ORDRE DEL DIA

 
I.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

 Capdepera, 26 de maig de 2016.

 El Batle,                                                                                    
 Rafel Fernández Mallol.

 

 

 

 Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar