inici

Cap Vermell

Convocatòria Ple Extraordinari Ajuntament / 27abril 2015

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 63AG/15

DATA: DILLUNS, dia 27/ABRIL/ 2015.

HORA: 13:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 

 ORDRE DEL DIA

I.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 09.04.15.

II.- SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.

 

Capdepera, 22 d’abril de 2015

El Batle, 
Rafel Fenández Mallol

 

 

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:
Horaris C E Escolar