inici

Cap Vermell

Convocatòria de Ple Extraordinari de l'Ajuntament / 28-04-14

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AJUNTAMENT PLE

CONVOCATÒRIA

EXP. NÚM: 72AG/14

DATA: DILLUNS, dia 28/ABRIL/ 2014

HORA: 10:00 h

LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial

 
ORDRE DEL DIA
 
I.-  SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS.
 
II.- EXP. NÚM. 71AG/14. SUBVENCIÓ: PROJECTES D’INVERSIÓ I ACTUACIONS PER A LA MILLORA DE L’OFERTA TURÍSTICA A L’ILLA DE MALLORCA, CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2014.
 
 
Capdepera, 24 d’abril de 2014.

El Batle,
Rafel Fernández Mallol.

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar