L'empresa així ho ha sol·licitat i construirà

un nou hotel sols amb una planta menys

Ja ho manifestaven així fa un any, quan Cap Vermell publicava:

L'empresa de l'hotel Son Moll el vol edificar de bell nou

Ara sembla que tots els papers són en regla per tal de fer l'enderrocament, que probablement serà el mes de gener-febrer (com ha manifestat el batle Rafel Fernández a Televisió de Mallorca)

Aquest fet, no exempt de polèmica, es pot fer atenent-se a l'anomentat Decret Nadal i passar per damunt la normativa municipal