Ha estat al carrer Méndez Núñez devers les 3:45 de la matinada (fotos Jeroni Adrover)

Fa una setmana informàvem d'un cotxe cremat a l'avinguda Floreal. També va ser la matinada del diumenge.
No ens agradaria que aquests fets es convertissin en una dinàmica de fatals conseqüències per Cala Rajada, per tant seria important que s'aclarrissin els termes dels fets.
Així ha quedat el cotxe.Per part nostra agrair als ciutadans la seva col·laboració amb aquesta revista que ens permet amb gran rapidesa oferir-vos informació gràfica i fidedigna dels fets.
Gràcies Jeroni!