ELS BATLES DE LA ZONA DE LLEVANT ES REUNEIXEN AMB EL CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 D’esquerra a dreta: 
Rafel Gil,
Francisca Servera,
Gabriel Vicens,
Antoni Verger,
Josep Barrientos,
Mateu Garau i
Mateu Puigrós.

Aquest dimecres, a les 11 del matí, els batles i representants municipals d’Artà, Cardepera, Son Servera i Sant Llorenç, es reuniren amb el Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, i el director general de Mobilitat, Antoni Verger, per parlar i reivindicar un cop més de la recuperació del servei ferroviari a aquella zona de llevant.
El conseller es comprometé a donar prioritat a aquest projecte, que des de fa tants d’anys els veïns d’aquells municipis venen reclamant, dins el proper conveni estatal de finançament en matèria ferroviària.
Els representants municipals, al mateix temps, manifestaren la conveniència d’aprofitar l’antic traçat de la línia i de rehabilitar i fer servir, sempre que sigui possible, les mateixes estacions, ja existents. Per altra banda el representant de l’Ajuntament de Capdepera va fer constar la vindicació del seu consistori perquè s’inclogui en aquest futur projecte la perllongació i l’apropament de la línia fins a Cala Rajada.
Gabriel Vicens es comprometé a atendre aquesta reivindicació històrica i a escoltar, en tot moment, els suggeriments i les propostes que venguin dels consistoris afectats.