La campanya ha estat curta; començà en el mes de febrer i havia de durar una mesada però per qüestions meteorològiques s'ha allargat fins aquest passat divendres que s'ha donat per finalitzada una vegada complert allò previst. 

A diferència de campanyes anteriors, en les quals era l'Ajuntament qui contractava directament els arqueòlegs, en aquesta ocasió la tasca d'excavació s'ha encarregat a l'empresa Elements. Al capdavant de l'equip hi ha hagut na Catalina Garau, que ja havia participat en campanyes anteriors, i l'arqueòleg Llorenç Vila. 

L'espai excavat, uns 30 metres quadrats, està situat a continuació de la zona excavada en campanyes anteriors, és a dir, entre el portal del Rei En Jaume i la torre dels Costerans. Amb aquesta actuació finalitza el primer Pla d'excavació que tenia per finalitat alleugerir la pressió sobre la murada i reduir els efectes de les humitats. 

La campanya ha estat més exitosa que les anteriors en quan a troballes. A més de les habituals pipes de fang s'ha obtingut una moneda romana, dues de l'època medieval i unes altres del segle XVIII. Dites peces encara s'han de netejar i catalogar, per la qual cosa no en tendrem més informació fins que no es presenti la memòria de la campanya.

Ara resta consolidar els murs i el sòl excavat i entregar l'esmentada memòria, cosa que no s'esdevindrà fins entrat l'estiu. El pressupost de la campanya s'aproparà als 40.000 euros.

L'espai excavat ha permès identificar completament dues cases més. La murada, a diferència de les anteriorment excavades, no és el mur posterior dels habitacles sinó el seu lateral, és a dir, estan girades 90 graus. El fet de no seguir l'ordre anterior, de tenir els murs emblanquinats, de disposar de trespol de morter, d'ocupar més espai i tenir la façana orientada al Portalet fa pensar que es tracta de dues de les darreres cases bastides dins el Castell.

Una vegada abandonat el Castell pels militars, any 1856, el recinte fou reocupat per immigrants que, de forma provisional, s'instal·laren dins la fortificació adaptant l'espai a les seves necessitats i bastint nous habitacles. Les dues cases excavades formarien part d'aquelles noves construccions.