Sembla que les novetats en el sistema de recollida de fems, com ara la recollida de la fracció orgànica en el porta a porta, els nou calendari de recollida de cada fracció de residus o la retirada dels contenidor de la zona rural no acaben d'anar així com cal. Som conscients que tot canvi provoca problemes d'adaptació d'alguns usuaris, i que no tothom té la mateixa consciència vers el reciclat i el tractament dels residus.Des de dilluns s'han anat retirant els contenidors de fora vila i hem vist com alguns ciutadans han seguit deixant les bosses en el mateix lloc on estaven. El servei de recollida ha hagut de passar a recollir-les, en alguns llocs més d'una vegada. També hem pogut comprovar com alguns veïns del nucli urbà anaven a dipositar els seus residus a contenidors de la zona rural, i per això se saturen en part (especialment els que són a prop del nucli urbà).Tampoc la recollida de la fracció orgànica ha anat d'alló més bé. D'una banda usuaris que segueixen amb la rutina anterior i en lloc de treure la matèria orgànica han tret el rebuig, els envasos o les dues coses a la vegada i mesclades. Ens han arribat imatges amb bosses amb el paper indicant que s'ha tret el fems que no toca. Uns comenten que no estaven informats i altres, que van rebre informació en forma de visita, la valoren molt positivament. El fet és que sembla que no ha arribat a tothom i/o no ha estat suficient... o com sempre n'hi ha que fan el seu compte i "passen" de reciclar o treure la fracció corresponent a cada dia.

Esperem que en uns dies hi hagi una normalització i agafem la rutina, els usuaris se vagin avesant, la informació arribi a tothom i hi hagi un millor compliment dels horaris i un major seguiment per part dels responsables. Deixem un període d'adaptació per a fer una primera avaluació.

Per si de cas aquí  teniu els nous horaris.I una nota recordant què podem posar a la fracció orgànica. Us demanem la vostra col·laboració perquè es faci correctament. Entre tots hem de millorar la recollida de residus del municipi.