Aquest procés participatiu és previ a la proposta concreta d'ampliació del Parc


 

Dijous, 13 de setembre, va tenir lloc al saló d'actes del Teatre d'Artà la darrera sessió del procés participatiu previ a la proposta d'ampliació del Parc de Llevant. En els 4 tallers sectorial previs han participat 45 entitats de la comarca i  en aquesta darrera sessió s'han presentat les conclussions. Ha estat una reunió oberta, per recollir i comentar i les idees més importants que han sorgir en cada sector consultat.

En una primera part el director del Parc de Llevant, Cristian Ruiz, va fer una xerrada destacant la importància de la flora i fauna del parc, els valors paisatgístics, etnològics, patrimonials i econòmics. També va comentar que aportarà el Parc Natural  per la protecció de la natura, l’economia i la societat, destacant la necessitat de l’equilibri entre la conservació i la compatibilitat de les activitats econòmiques i lúdiques. També presentà el plànol de la proposta d’ampliació per part de la Conselleria, que inclou les zones ja protegides com a Natura200 i ZEPA.


Per la seva banda Mar Saurina, tècnica de participació d’Hídria, va comentar els punts més rellevants dels tallers participatius i de l’enquesta on-line. De l’enquesta subratllà que ha hagut una molt bona participació (698 contestacions), amb un 84% que veuen bé o molt bé  l’ampliació del Parc. Als quatre tallers coincidí la demanda que la proposta sigui més ambiciosa i inclogui més territori, al·ludint a una de les exigències de la normativa europea: la coherència i la connectivitat.

Altres aspectes que van sortir van ser la necessitat de trobar un equilibri entre la protecció i l’activitat econòmica, que n’hi hagi prou recursos per la gestió del parc, permetre activitats en el parc, millorar accessos i transport públic en els accessos...

La reunió acabà amb un temps per a preguntes i propostes dels assistents. Hi hagué intervencions en diversos sentits, algunes recolzant la necessitat que algunes zones com ara Son Serra, Ca los Camps, Sa Canova o del cap des Freu a Cala Agulla i d’altres demanant un debat amb els propietaris amb un document concret (s’insistí que aquestes reunions són prèvies a l’elaboració del document per fomentar la participació i incloure idees i propostes de la ciutadania i associacions).

La proposta de la Conselleria suposa un increment considerable de l’àrea del parc, afectant a municipis de Santa Margalida, Artà i Capdepera. La superfície del Parc de Llevant passaria de 1672 hectàrees a 16.855 Ha de les quals devers 11000ha serien terrestres i 5895 marines. Una altra dada es vol ampliar (si s’acorda fer-ho) durant aquesta legislatura i a finals de mes se vol tenir una proposta que reculli la major part de els propostes aportades en els tallers i la jornada oberta de dia 13 de setembre, per poder començar a debatre amb els sectors afectats, especialment amb els propietaris de la zona afectada.