Quin desastre!

 

Un del llocs amb millors vistes del municipi és a dalt del puig de Sa cova Negra, a la vora del radiofar.  La panoràmica que ofereix és espectacular. La seva situació estratègica fa que sigui el lloc on es troben les antenes de comunicació.

Fa uns mesos un fort vent va tomar les esmentades antenes i els repetidors allà instal·lades. Si bé s’han posat unes provisionals, hi ha queixes que la senyal de TV no arriba correctament per tot i que pot haver problemes amb les comunicacions si no s'instal·len les definitivies. Si hem de creure el que diuen els responsables, la situació du camí de solucionar-se en breu (bé, al manco això deien fa mesos).

Però no és el tema de l’instal·lació de les noves antenes el que volíem comentar, ja dèiem que esta camí de solucionar-se, sinó del pèssim aspecte que presenta l’indret. No entenem com no s’han enretirat les restes d’antenes, torres i enderrocs. El conjunt presenta un estat llastimòs.

Esperem que quan s’instal·lin les noves antenes s’aprofiti per a fer una bona neteja i dignificar l’espai. A més de l’impacte visual de les torres de comunicacions i del radiofar des de l'exterior, s’afegeix  el deteriorament de l'espai per les restes acumulades. Les imatges parlen per elles mateixes, haurien de treure els colors als responsables.