Acabats els Darrers Dies, i fins a Pasqua, l'escola de s'Alzinar reb la visita d'un personatge molt esperat pels alumnes, especialment pels més petits. Es tracta d'una vella, lletja  i malsofrida, que té set cames, i cada setmana en perd una. 

Es tracta, és clar, de a Jaia Corema.I cada divendres visita les classes de Primària, amb una sorpresa pels alumnes, on li canten la seva cançó.