inici

Cap Vermell

Pressuposts del 2018, en fase de negociació 

L’equip de govern municipal i l’oposició es troba en plena negociació dels pressuposts 2018. En el darrer ple (de novembre) el grup Més per Capdepera ja va trobar que s’estorbaven molt a presentar els pressuposts i poc després la regidora d’Hisienda va oferir un primer esborrany, valorat negativament per l’oposició ja que incloïa un fort dèficit. Les negociacions sembla que seran difícils.

Pel que ens han comentat s’ha fet un plantejament semblant a anys anteriors, és a dir, l’equip de govern presenta un pressupost amb propostes de les diferents regidories, deficitari, i després la comissió d’hisienda tria on se retalla i se valoren les aportacions dels grups de l’oposició, que a canvi de la seva abstenció poden veure qualque inversió o projecte admés. Aquest darrers anys ha anat bé i els pressuposts han anat endavant, aprovant-se malgrat que el govern municipal estigués en minoria.

Però si atenem a les declaracions de part de l’oposició, l’equip de govern no ha complert una bona part de les exigències de l’oposició i això els genera desconfiança (el Pla d'Infraestructures i la reforma del planejament urbà, entre d’altres). Més ja va fer un comunicat exposant la seva posició, el batle ha fet comentaris en mitjans de comunicació demanant una abstenció de l’oposició... a més de les reunions de la comissió d’hisienda han hagut contactes per intentar arribar a punts d’acord i aclarir i puntualitzar algunes de les inversions proposades, però encara estan fase en negociacions i desconeixem com acabarà ja que hi ha més reunions previstes.

El cert és que pel proper plenari de desembre hi ha intenció d’aprovar els pressuposts. Ja veurem

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar