Els quatre membres del Partit Popular abandonaren la Sala abans d'arribar als precs i preguntes del Ple de juny. Aquesta és la intervenció de la seva portaveu, Maribel Vives:

Ple 1/06/2017

Sr Batle,

Aquest govern s’ha convertit en un caos. Vostès són  incapaços d’agilitzar el departament d’Urbanisme, són incapaços d’arribar a un acord amb el col·lectiu de la Policia, són incapaços de controlar els fems i neteja viària d’aquest municipi, són incapaços de controlar els comptes, i així es podria continuar;  i per si fos poc, qualsevol petició o proposta que li suggereix el PP sempre suposa una negativa o és irrealitzable i després ens assabentem per la premsa o per tercers que s’ha dut a terme com a grans idees d’aquest equip de govern, i els posarem dos exemples recents, per no anar molt lluny, perdre la subvenció del carrer L’Agulla per no realitzar les obres en plena temporada i perjudicar els negocis o posar socorristes a partir d’aquest estiu en la platja de Cala Gat.

Els plenaris es troben buits de continguts, són pur tràmit,  no hi ha assumptes importants per al conjunt de la població.

Sr Batle, el PP sempre li ha estès la mà  per a solucionar qualsevol problema o dur propostes endavant, però per a l’únic que ens té presents és per a l’aprovació dels pressuposts i després oblidar-nos.

Per això i per moltes  altres coses que prodríem enumerar, el PP, en senyal de protesta, avui abandona el Ple.