El batle de Capdepera manté reunions amb el Govern i el Consell
per parlar de qüestions generals que afecten el municipi

                             Fernández es reuneix amb el Conseller de Medi Ambient
         i la Directora General de Recursos Hídrics

 El batle de Capdepera ha mantingut durant aquests darreres setmanes diverses reunions amb Consellers i Directors Generals, tant del Govern Balear com del Consell Insular de Mallorca, per parlar de qüestions que afecten directament el municipi gabellí. 
 
La setmana passada Fernández i el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Capdepera, Javier García, es reuniren amb el Conseller de Medi Ambient, Vicenç Vidal; amb la Directora General de Recursos Hídrics, Joana M.ª Garau Muntaner; amb el Director gerent de l'IBANAT, Joan Ramon Villalonga, i amb la Directora General d'Espais Naturals i Biodiversitat, Catalina Amengual. 
 
El primer punt que tractaren a la reunió va ser el manteniment i conservació dels torrents que discorren per Capdepera (torrent de Canyamel, torrent de Son Moll, torrent de cala Mesquida). Des de l'àrea municipal de Medi Ambient interessa que els torrents del municipi estiguin en bones condicions de manteniment per evitar problemes derivats com aigua estancada i/o desbordaments. 
 
Per altra banda, varen parlar de la necessitat de realitzar un estudi de l'estat de la depuradora de Capdepera, per saber quina és la seva situació actual i si cal una inversió per modernitzar-la.
 
El tercer punt va ser informar el Conseller de la situació burocràtica en la qual es troba l'obra de l'abocador de Son Terrassa, que en aquests moments continua en procés judicial. 
 
També es posaren al dia de les actuacions que havia realitzar l'IBANAT durant el darrer any a Capdepera. Han fet la senyalètica d'alguns camins, com per exemple el del Far, i han netejat hectàrees forestals. Durant aquests mesos continuaran amb la neteja de camins públics com el camí de cala Agulla a cala Mesquida.  
 
Els dos darrers punts que tractaren varen ser informar la Conselleria que s'ha enviat el Catàleg de Camins Públics al Consell de Mallorca per a que el revisin, i parlar de la possibilitat d'ampliar el Parc Natural de Llevant, proposta que s'estudiarà.