Setmana Santa:

Davallament i processons

del Divendres Sant

Com vàrem fer el Dijous Sant, "Cap Vermell" vos ofereix un puntual reportatge fotogràfic de les processons conegudes com del Sant Enterrament, pròpies del Divendres Sant. Vos oferim, també, dues instantànies del Davallament de Cala Rajada, un acte sobri però amb una llarga tradició.

La Banda de Cornetes i la Banda de Música, es canviaren els papers, en relació al dia anterior, de manera que els primers acompanyaren la desfilada de Cala Rajada i els segons la de Capdepera. En el nucli costaner no hi mancà un bon nombre de turistes, atrets per una manifestació en molts casos desconeguda.

Tant a Capdepera com a Cala Rajada, els actes litúrgics i les processons comptaren amb una gran assistència de feels. Varen presidir, Mn. Miquel Mulet i Mn. Joan Servera, respectivament.

Davallament i processó

de Cala Rajada

Image

Image

Image

Image

Casa Santa i processó

de Capdepera

Image

Image

Image

Image

Image