Una altra vegada s'adoba aquest tram de camí 


L'asfalt del camí de Na Ferrera, i altres trams per on passen les canonades de l'aigua de la bassa de Son Jaumell, no es trobava en bon estat. Després d'anteriors intervencions (canvi de canonades, fugues d'aigua...) l'asfalt mostrava bonys i parts enfonsades.Aquests dies s'estan asfaltant alguns trams defectuosos, començant pel camí de Na Ferrera, possiblement el que se trobava en pitjor estat. La regidora d'Obres i Vies, Mónica Viejo, ens ha comentat que confia que s'adobin les deficiències detectades i es pugui iniciar la distribució de l'aigua canalitzada el més aviat possible.Esperem que aquesta intervenció sigui la definitiva...