Testimoni gràfic de les celebracions a les nostres parròquies

Tant a Capdepera com a Cala Rajada, la celebració del Dijous Sant congregà un considerable nombre de fidels, que varen voler seguir la Missa del Sant Sopar i les respectives processons. Especialment concorreguts foren els actes de Cala Rajada, donada la presència de molts de turistes que passen la Setmana Santa en aquest indret. Durant la Missa, en ambdós temples, i com és tradició, s'escenificà el lavatori dels peus als apòstols, en què aquests foren representants per altres tants infants.

Mossèn Antoni Amorós, a Capdepera, i el Pare Miquel Fornés, T.O.R., a Cala Rajada, presidiren aquestes celebracions. La Banda de Cornetes i Tambors i la Banda de Música acompanyaren les respectives processons, que van discórrer amb tota normalitat, amb un temps esplèndid.


CALA RAJADA
------------------------------------------------

CAPDEPERA