Image

Trobada d’associacions solidàries de Capdepera

    Dia 16 de febrer se celebrà a Can Creu d’Inca una  diada solidària, en la qua participaren diverses ONG i associacions de caràcter humanitari  amb implantació a Capdepera.
    Les organitacions participants foren  Voluntaris de Mallorca, Associació Tu a Tu, Esperit Solidari, Fundació Deixalles, Comerç Just, Amics de Tilloli i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Aquesta última és la que també organitza l’exposició Mira’t el Món, instal·lada a les voltes del mateix centre.
    A més de difondre la tasca realitzada i els projectes de cadascuna de les associacions, la diada va constituir un espai de trobada i intercanvi entre totes elles.

Image

Cada assiciació muntà una paradeta, amb fotografies, fulls informatius i material audiovisual. L’experiència va resultar interessant, i tot i que que l’afluència de públic no va ser molt important, el cert és des de les 12  a les 19,30 hores hi hagué un degotís de  visitants.

Image


En acabar la jornada, la Coral Gabellina oferí un petit concert de cançons populars, davant el públic assistent, que com hem dit no va ser gaire nombrós.

Image