inici

Cap Vermell

Jornades de metereologia.

 Convidats pel Centro de Meteorológico Territorial en Illes Balears assistirem a la jornada de la Trobada Meteorològica  a Mallorca, que va tenir lloc el passat dissabte 15 de desembre  al Club Diario de Mallorca.


   Va ésser tot mol interessant. El temes que se tractaren foren: El temps i el clima a Mallorca pel Dr. Agustí Jansà; Els vents nocturns a Mallorca: els grans desconeguts pel Sr. Antoni Mira;  Fenòmens de temps violent per Dr. Romualdo Romero; Els niguls i la previsió del temps pel Dr. Miquel Grimalt  i La meteorologia als mitjans de comunicació, pel cap dels serveis informatius de TV3, Dr. Tomàs Molina.
   A més dels interessats amb el tema del temps assistirem molts d'estudiants de la Universitat de Ciutat.

Image

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar