Índex de l`article

 

DE DAMUNT SA TORRE CEGA

Del llibre: Vetleries: Vivències i cançons d'un poble. Capdepera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores:

CATALINA ALZINA GÓMEZ-QUINTERO
MARIA DEL ÀNGELS GÓMEZ-QUINTERO
ELIONOR GÓMEZ-QUINTERO GARAU
BEL MOREY GENESTRA
MARIA ESPERANÇA RIERA LLINÀS


Amb la col·laboració de:

ANTÒNIA FLAQUER FERRER
ANTÒNIA VAQUER AGUILÓ
JOANA COLOM BRUNET
MARGALIDA MAYOL LLULL
MARIA LLULL ESCALES
TÒFOL SUREDA ADROVER