Índex de l`article

LLETRA DE LA CANÇÓ
DE DAMUNT SA TORRE CEGA

De damunt sa Torre Cega
tot Cala Rajada veig
les seves hermoses cases
i lo seu pinar tan verd.

D’aquí dalt contempl es faro,
cala Gat i es Faralló
Son Moll i sa Pedruscada
n’Aguait i es Carregador.

Don Epifanio va ser
el primer qui edificà
i va fer una hermosa casa
per venir a estiuejar.

Don Francisco Castellet
n’ha pres una gran tirada
està fent un gran hotel,
entrant dins Cala Rajada.

Ara en sortir els mariners
tots alegres a fer cala
i automòbils que davallen
entrant dins Cala Rajada.

Adéu, Cala Rajada,
nunca más volveré a verte.
Aquí vengué a estiuejar
una infinidad de gente.