Índex de l`article

 

DE DAMUNT SA TORRE CEGA

Del llibre: Vetleries: Vivències i cançons d'un poble. Capdepera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores:

CATALINA ALZINA GÓMEZ-QUINTERO
MARIA DEL ÀNGELS GÓMEZ-QUINTERO
ELIONOR GÓMEZ-QUINTERO GARAU
BEL MOREY GENESTRA
MARIA ESPERANÇA RIERA LLINÀS


Amb la col·laboració de:

ANTÒNIA FLAQUER FERRER
ANTÒNIA VAQUER AGUILÓ
JOANA COLOM BRUNET
MARGALIDA MAYOL LLULL
MARIA LLULL ESCALES
TÒFOL SUREDA ADROVER


 

Clicau damunt la foto den Tòfol, qui ha enregistrat totes les cançons, i l'escoltareu


LLETRA DE LA CANÇÓ
DE DAMUNT SA TORRE CEGA

De damunt sa Torre Cega
tot Cala Rajada veig
les seves hermoses cases
i lo seu pinar tan verd.

D’aquí dalt contempl es faro,
cala Gat i es Faralló
Son Moll i sa Pedruscada
n’Aguait i es Carregador.

Don Epifanio va ser
el primer qui edificà
i va fer una hermosa casa
per venir a estiuejar.

Don Francisco Castellet
n’ha pres una gran tirada
està fent un gran hotel,
entrant dins Cala Rajada.

Ara en sortir els mariners
tots alegres a fer cala
i automòbils que davallen
entrant dins Cala Rajada.

Adéu, Cala Rajada,
nunca más volveré a verte.
Aquí vengué a estiuejar
una infinidad de gente.


Què és una vetleria?
 Lloc –generalment una casa particular gran- on antany es reunia la gent al vespre per fer llata. L’agrupament per fer llata era una manera d’estalviar llum particular i de fer aquesta tasca més divertida; així, servia una mica d’esbarjo de la resta de tasques diürnes. A les vetleries es feia obra comuna o en sèrie, i llavors cadascú a casa seva es dedicava a fer unes tasques específiques del procés de l’obra de palma: uns cosien, d’altres passaven anses, etc. Les vetleries s’establien per barriades i n’hi havia algunes que reunien més gent que d’altres.
vetlleria”, diu l’Alcover-Moll, que és el “lloc on es reuneixen les treballadores de la indústria de palma, a treballar la vetllada” i dóna el diccionari a la paraula el marc referencial de Capdepera.

Image

Un petit video de la presentació: