Índex de l`article

Què és una vetleria?
 Lloc –generalment una casa particular gran- on antany es reunia la gent al vespre per fer llata. L’agrupament per fer llata era una manera d’estalviar llum particular i de fer aquesta tasca més divertida; així, servia una mica d’esbarjo de la resta de tasques diürnes. A les vetleries es feia obra comuna o en sèrie, i llavors cadascú a casa seva es dedicava a fer unes tasques específiques del procés de l’obra de palma: uns cosien, d’altres passaven anses, etc. Les vetleries s’establien per barriades i n’hi havia algunes que reunien més gent que d’altres.
vetlleria”, diu l’Alcover-Moll, que és el “lloc on es reuneixen les treballadores de la indústria de palma, a treballar la vetllada” i dóna el diccionari a la paraula el marc referencial de Capdepera.

Image