Augment de 72.943 visites (8,5%): 860.946 visites, una mitja diària de 2.359
Fa catorze anys que a l'inici d'any vos presentam unes estadístiques de l'abast d'aquesta web i les nostres xarxes socials. Sense embulls, i, de vegades, sense tenir una explicació a tot. Aquest exercici de transparència, fora cap obligació, ens satisfà tant per l'actitud que suposa com perquè a pocs espais informatius podem veure aquestes dades.

Per tant, en primer lloc, facilitar-vos els enllaços de les dades dels anys passats per tal que vosaltres mateixos pogueu comparar i treure les vostres pròpies conclusions:

Cap Vermell 2015, en xifres

Cap Vermell 2016, en xifres

Cap Vermell 2017, en xifres

Cap Vermell 2018, en xifres

Cap Vermell 2019, en xifres

Cap Vermell 2020, en xifres

Cap Vermell 2021, en xifres


En primer lloc dir que tornam a les xifres de l'any 2017. Superam de llarg els tres quarts de milió, xifra que hem superat sis anys seguits. Tot i que no sabem explicar com és que el mes de novembre tenguérem una setmana d'invasió des d'Iowa (USA): indexat de pàgines d'un nou cercador remot? tal volta. Tampoc afecta tant als resultats de tot un any.

Dues dades que volem destacar: 

1.- Tornam a l'ordinador. Si anys passats es donà el "sorpasso" a favor dels mòbils, després de la pandèmia els nostres lectors tornen majoritàriament a la pantalla de l'ordinador en una proporció 2/3. El Crome i els iPhone's lideren la tecnologia d'accés. 


2.- Temps d'estada a la web de Cap Vermell: Aquesta nova tendència fa que el temps de navegació a la web hagi pujat a més de dos minuts. 2,14" de mitja. Així hem passat de 1,35 minuts del 2015, als 1,15 minuts al 2017 per gairebé doblar el temps d'estada a la web.

El 2022 hem recuperat certa normalitat social, sobretot en les festes. Els lectors, tot i que reparteixen el seu temps amb una oferta més ampla, en visitar-nos ens dediquen més temps. Més dades: 

- 31172
 articles publicats. Molta gent ens consulta per l'històric d'articles de que disposam. Actualment som l'arxiu més important dels darrers 15 anys a Capdepera. Seguim amb un inalterable ritme de més de 2000 articles publicats a l'any o el que és el mateix, 5,6 articles cada dia. 

Tot i que de vegades sia complicada aquesta maleïda hemeroteca., enguany destaca i és un vertader boom  L'Alei-alei a Capdepera amb més de 16.032 visites. La biblioteca digital de Cap Vermell és, com hem dit, una font de consulta cada vegada més important a Capdepera. El 2022 ha tengut 14.671 visites als més de 70 dossiers.
Finalment esmentar que el llibre digital dels 75 anys de l'Escolar de Miquel Bestard s'ha descarregat en quatre mesos 1.402 vegades. Gairebé tantes com llibres de paper s'han fet i regalat per l'ajuntament.

- Creixem amb les xarxes socials. Al facebook fregam els 4.600 seguidors amb un creixement del 4% i a més, altres canals d'aquesta xarxa, habitualment enllacen els nostres continguts donant-los més visibilitat. Les estadístiques de facebook són setmana a setmana, i en moltes ocasions hem superat les 150.000 visites a la setmana, sense tenir cap contingut promocionat o d'aquests que es paga per arribar a uns segments de població. I si no tenim més seguidors és perquè molts de vosaltres no acceptau la invitació a seguir-nos que vos hem fet. Cap retret!


Al  facebook hem passat de 
1.839 seguidors de l'any 2016
2.376 seguidors de l'any 2017
2.659 seguidors de l'any 2018
3.017 seguidors de l'any 2019 
3.617 seguidors de l'any 2020
4.433 seguidors de l'any 2021
4.597 seguidors de l'any 2022 (sempre dades de final d'any)

Com els anys passats, a les xarxes socials continuen predominant i de forma molt estable la presència femenina. L'escassa presència al sector més jove de 18-24 anys (dada habitual de facebook) es veu alterada per un canvi de tendència on els menors de 50 anys són majoria i detectam un rejoveniment dels seguidors. 

Respecte del canal de You Tube, assolim la xifra de 1.295 seguidors, 52 més que l'any passat, amb gairebé 53.733 visualitzacions, 1882 hores de visualització que corresponen a una mitja de 2 minuts cada visualització feta i 473.604 impressions (nombre de vegades que s'han mostrat les miniatures de vídeo als espectadors. Inclou només impressions a YouTube, no en aplicacions ni llocs web externs.)

Hem penjat 56 vídeos arribant a una videoteca disponible en xarxa de més de 2.060. També el major arxiu gràfic de Capdepera.

En aquesta xarxa social la població que ens segueix és majoritàriament menor de 40 anys. Es va rejovenint. 


Els visionats de vídeos es reparteixen al llarg de l'any d'una manera molt estable al voltant de 230 visionats diaris llevat del període 16-22 de gener, les festes de Sant Antoni. Tot i que aquests darrers anys ha estat l'enyor de la festa.


Pel que fa a twitter o a instagram disposam de compte obert amb publicacions irregulars. Així a twitter tenim 312 seguidors


Un any més continuam sent la web de referència a Capdepera i a nivell de premsa forana. En breu actualitzarem de bell nou la web que ens permeti fer una lectura més fàcil tant a través del mòbil com de l'ordinador. 

Una vegada més, recordam que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants. 

Amb el vostre suport esperam que en el 2023 millori la nostra, i vostra, revista, que és un espai de trobada informativa i de cohesió social. 

Ens sentim orgullosos de la nostra feina i de vostre suport.

Moltes gràcies.