Descens considerable de visites 

788.003 visites, una mitja diària de 2.161. Hem tengut 500 visites diàries manco. Tot i l'augment a les xarxes socials.
Fa tretze anys que a l'inici d'any vos presentam unes estadístiques de l'abast d'aquesta web. Sense embulls, i, de vegades, sense tenir una explicació a tot. Aquest exercici de transparència, fora cap obligació, ens satisfà tant per l'actitud que suposa com perquè a pocs espais informatius podem veure aquestes dades.

Per tant, en primer lloc, facilitar-vos els enllaços de les dades dels anys passats per tal que vosaltres mateixos pogueu comparar i treure les vostres pròpies conclusions:

Cap Vermell 2015, en xifres

Cap Vermell 2016, en xifres

Cap Vermell 2017, en xifres

Cap Vermell 2018, en xifres

Cap Vermell 2019, en xifres

Cap Vermell 2020, en xifres

En primer lloc dir que tornam a les xifres de l'any 2018 (749.900 visites) aquelles que ens feien albirar el nostre sostre a la web. Fa dos anys, el 2019, augmentàvem espectacularment més de 200.000 visites tot i detectar un biax important; més de 122.000 visites venien d'Àsia. Pensàvem si els xinesos havien decidit indexar les nostres pàgines. L'any 2020, l'increment fou poc significatiu, un 3,5%, però a les gràfiques ja no es veien grans pics: la major part de l'any les visites eren molt estables. 

El 2020, l'any 1 de la pandèmia, fou l'any de l'streeming, de les xarxes socials i d'internet. Mai havíem realitzat en un any 60 entrevistes. Forem els primers en oferir pregons en directe, concerts virtuals, presentacions de llibres..., en poques paraules, ens adaptarem a les circumstàncies.

El 2021, any 2 de la pandèmia, hem recuperat certa normalitat social, tot i no haver celebrat cap festa llevant del Carme i l'Alei-alei. Els lectors reparteixen el seu temps amb una oferta més ampla i això ens ha restat lectors diaris però que en visitar-nos segueixen dedicant-nos el mateix temps. 


Per acabar, esmentar que, continua i, fins i tot augmenta una mica, la dinàmica de l'any passat a emprar més l'ordinador que el mòbil. 


Més dades: 

- A punt d'arribar als 30.000
 articles publicats. Molta gent ens consulta per l'històric d'articles de que disposam. Tot i que de vegades sia complicada aquesta maleïda hemeroteca. La biblioteca digital de Cap Vermell ha consolidat la seva feina amb més de 8.000 visites al llarg de l'any i més de 60 dossiers. Enguany destaca  L'Alei-alei a Capdepera amb més de 6.500 visites. Una font de consulta cada vegada més important a Capdepera.- Creixem amb les xarxes socials. Al facebook hem superat els 4.400 seguidors amb un creixement del 20% i a més, altres canals d'aquesta xarxa, habitualment enllacen els nostres continguts donant-lis més visibilitat. Les estadístiques de facebook són setmana a setmana, i en moltes ocasions hem superat les 130.000 visites a la setmana, sense tenir cap contingut promocionat o d'aquests que es paga per arribar a uns segments de població.

Al  facebook hem passat de 
1.839 seguidors de l'any 2016
2.376 seguidors de l'any 2017
2.659 seguidors de l'any 2018
3.017 seguidors de l'any 2019 
3.617 seguidors de l'any 2020
4.433 seguidors de l'any 2021 (sempre dades de final d'any)

Com els anys passats, a les xarxes socials continuen predominant i augmentant la presència femenina. Passam de 58-42% al 63-37% i tenim escasa presència al sector més jove de 18-24 anys (dada habitual de facebook)

Respecte del canal de You Tube,  asolim la xifra de1229 seguidors amb gairebé 90.000 visualitzacions el 2021. Hem penjat 69 vídeos arribant a una videoteca disponible en xarxa de més de 2.000.
 
Un any més continuam sent la web de referència a Capdepera i a nivell de premsa forana. Disposam d'una web actualitzada per fer una lectura més fàcil tant a través del mòbil com de l'ordinador. 

Una vegada més, recordam que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants. 

Amb el vostre suport esperam que en el 2022 millori la nostra, i vostra, revista, que és un espai de trobada informativa i de cohesió social. 

Ens sentim orgullosos de la nostra feina i de vostre suport.

Moltes gràcies.