749.900 visites, una mitja diària de 2.054,5. Hem tengut 108.600 visites menys que el 2017. Albiram el nostre sostre a la web i obrim nous horizonts a les xarxes socials.

Fa deu anys que dia a l'inici d'any vos presentam unes estadísitiques de l'abast d'aquesta web. Sense embulls. I de fet, aquest exercici de transparència, fora cap obligació, ens safisfà tant per l'actitud que suposa com perquè a pocs espais informatius podem veure aquestes dades.

Per tant, en primer lloc, facilitar-vos els enllaços de les dades dels anys passats per tal que vosaltres mateixos pogueu treure les vostres pròpies conclusions:

Cap Vermell 2014, en xifres 

Cap Vermell 2015, en xifres

Cap Vermell 2016, en xifres

Cap Vermell 2017, en xifres

Tal com expressam al titular, albiram el nostre sostre. Després d'11 anys de creixement ininterromput i demanant-nos on era el nostre sostre, podem creure que l'any passat, el 2017, va ser el nostre sostre. 
Si del 2016 al 2017 incrementàrem en 332 visites diàries de mitja, del 2017 al 2018 hem baixat en 297,5 visites diàries. Per tant, pràcticament tornam als nivells de fa dos anys. 

Les raons són diverses: la fatiga del personal més qualificat de Cap Vermell després de 37 anys d'informació fidel, continuada i de franc. La falta d'espectacularitat i sensacionalisme en els nostres plantejaments. L'opció d'altres xarxes socials, altres ofertes d'informació digitals, sobretot els espais institucionals i la nostra manca d'empatia pel segment més jove de la població.

Tot i això, seguim essent la web de referència a Capdepera i a nivell de premsa forana. Hem actualitzat la web per fer una lectura més fàcil tant a través del mòbil com de l'ordinador. Continuam en la mitjana de publicació de 5,5 articles diaris. Disposam d'una hemeroteca de més de 200.000 articles i 525.000 fotografies. I pensam que tenim corda per estona.

També esmentar el gran increment que hem tengut a través del facebook que compensa ferm la pèrdua de visites a la web. Com a mostra un botó: Com podeu comprovar, mentre a facebook una notícia te un abast de 5.844 persones, a la web n'hi ha 647.

Continuem amb l'anàlisi:

1.- S'estabilitzen el percentatge de visites a través del mòbil. Si l'any 2016 es donà el "sorpasso" amb una relació 55-45%, i el 2017 la diferència augmentà al 62-38%. El 2018 la diferència pràcticament podem dir que s'ha mantingut. Tot i que canvíi el lideratge dels mòbils que passa a ser dels iPhone.

Però el temps de navegació a la web s'ha incrementat: passam de 1,15 minuts al 2017 a 1,29 al 2018.

El navegador Crome de Google i l'iPhone lideren els aparells que empren els nostres lectors.

Quan al creixement a les xarxes socials hem passat al  facebook de 
1.839 seguidors de l'any 2016
2.376 seguidors de l'any 2017
2.659 seguidors de l'any 2018 (sempre dades de final d'any)


Per tant el creixement a les xarxes continua amb un significatiu augment del 12% de seguidors. Un augment que podríem qualificar de vegetatiu, ja que la nostra activitat sols es limita a enllaçar les notícies, no pagam per fer-les més visibles ni introduïm hastags per tal d'aixemplar horitzonts. El facebook és, per a nosaltres, un espai de comunicació directa per facilitar-vos a tots vosaltres l'accés a les notícies. 

Quan a l'abast de les notícies, hem incrementat gairebé un 20% passant d'un abast de 1542 lectors l'any 2017 a 1903 el 2018.


Com els anys passats, a les xarxes socials continuen predominant les dones 62-38% i ens falta arribar al sector més jove de 18-24 anys. 

Respecte del canal de You Tube, el 2018 hem penjat 116 videos, 9 més que el 2017, i hem arribat als 1.817.Quant a les visualitzacions tenim unes xifres molt regulars i estables els cinc darrers anys. 

2016 ---> 110265 visualitzacions,
2017 ---> 133.172
2018 ---> 139.810

Com ja anunciàrem el 2018 superarem el milió de visualitzacions. De fet, en acabar el 2018, les visualitzacions fetes a YouTube són 1.062.372.

Una curiositat, el 50% de les visualitzacions de vídeos es fan fora de la nostra web i facebook. Es fan com a vídeo suggerit o una cerca a YouTube on tenim 698 subscriptors. El cert és que aquest canal sempre ha estat de suport a les notícies mai ha actuat amb independència. 

                  

Una vegada més, recordam que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants. 

Amb el vostre suport esperam que en el 2019 millori la nostra, i vostra, revista, que és un espai de trobada informativa i de cohesió social. 

Ens sentim orgullosos de la nostra feina.

Moltes gràcies.