Arribam a la velocitat de creuer: una mitjana diària de 1273 visites al llarg de dos anys


Augment considerable de la presència a facebook: de 872 a 1296 seguidors
Ja ho dèiem l'any passat: " Pensam que la nostra "velocitat de creuer" està al voltant de les 1.250 visites diàries reals de persones físiques o, en termes estadístics, usuaris únics. Consideram que és una xifra més que considerable i n'estam més que contents". 
El 2015 sols ha confirmat el que llavors pensàvem de fet la mitja de visites diàries de 2014 a 2015 sols ha variat en 14 visites diàries. És més, llevat de l'increment habitual del mes d'agost, la majoria dels darrers 18 mesos la mitja de visites mensuals està entre les 1100 i les 1300 visites diàries. Una forquilla on ja ens agradaria continuar molt de temps, doncs consideram que són prou elevades per a una revista d'un municipi de 12.000 habitants.

Mantenim el ritme de publicació de 5,5 articles diaris. I així com les visites tenen una certa estabilitat, en les pàgines visitades hem sofert un descens de 7200 a 4300. L'única raó que se'ns acut és que el lector cada dia és més selectiu pel que fa als continguts i que l'oferta augmenta dia a dia. Una altra raó és que a moltes convocatòries (cine, concerts, ...) no cal entrar a l'article ja que la informació important està a la portada.
Algunes dades, si més no, curioses són: 
- el 8% dels accesos a la web és a través de cercadors: google o bing
- el 16% dels usuaris empra el google translate per llegir els nostres continguts (cosa que ens alegra molt ja que fa tres anys superaven el 25%)
-  l'ús de tablets i mòbils contiua en augment ja que ja suposa el 37% del tràfic.
- El que continua augmentant és el tràfic de dades: gairebé es dobla pasant de 663 a 1040 Gigabytes a l'any.
- També ha augmentat el temps que es dedica l'usuari a cada visita:  05:31 minuts amb una mitja de 2,8 pagines visitades.


Aquí teniu la tabla estadística del 2015 mes a mes

                                   mitja diària                            total

    pàgines   visites  pàgines  visites  kilobytes
Dec 2015 3561 1266 110391 39253 111363545
Nov 2015 3025 1101 90761 33044 83521910
Oct 2015 4004 1195 124149 37049 87798656
Sep 2015 3317 1151 99517 34554 81912880
Aug 2015 10262 1765 318143 54723 101627828
Jul 2015 3513 1227 108904 38047 111871445
Jun 2015 4225 1370 126774 41101 99999893
May 2015 3868 1415 119913 43867 89960568
Apr 2015 4159 1370 124784 41110 77099198
Mar 2015 3710 1101 115040 34146 69671410
Feb 2015 3828 1172 107207 32839 57095583
Jan 2015 4495 1133 139372 35147 68412969
TOTAL 2015 4342 1273 1584955 464880
1040335886Enguany el nostre creixement ha estat a través de les xarxes socials. I en concret a través del facebook. Hem augmentat amb més de 423 seguidors i ara mateix sóm una comunitat de 1295 seguidors.

 Les dades del 2015 senyalen que cada setmana tenim entre 5.000 i 9.000 d'abast (allò que anomenen Weekly Total Reach)

- Dia 31 d'octubre assolírem el nombre màxim de visites en un dia, amb 7.500 vistes directes.


- Els darrers tres mesos hem tengut 678.800 nombre d'impressions vistes de qualsevol contingut associat amb la nostra pàgina de facebook. (Compte total)Quan a l'edat i sexe dels nostre seguidors és molt semblant al de l'any passat, augmenta una mica el els sectors més joves, però no gaire significatius, de moment.
La fidelitat diària és molt regular així com les hores de visita ( de 10 a 22h)


Respecte del canal de You Tube, el 2015 hem penjat 152 videos i hem arribat als 1.465. Enguany hem penjat 50 videos menys.

Quant a les visualitzacións tenim unes xifres molt regulars i estables els tres darrers anys. El 2014 hem tengut, com el 2013, més de 103.257 visualitzacions arribant a un total general de 678.800.

213.747 minuts visualitzats. Sant Antoni és la data de mes visualitzacions dels videos. La resta de les festes municipals i les eleccions municipals configuren les puntes més significatives. Però el vídeo amb més visualitzacions de tot l'any ha estat Pescar al bou.
Una curiositat més, el 50% de les visualitzacions de vídeos es fan fora de la nostra web i facebook. Es fan com a vídeo suggerit de YouTube o Cerca a Google o a YouTube.

                  

Una vegada més, recordam que Cap Vermell és una realitat gràcies a la vostra fidelitat i col·laboració. Només tenim paraules d'agraïment als nostres lectors, col·laboradors i anunciants. 

Amb el vostre suport esperam que en el 2016 millori la nostra, i vostra, revista, que és un espai de trobada informativa. 

Moltes gràcies.