“Pensam que l'objectiu final de l'equip de govern és privatitzar els serveis de la brigada i del Castell. Moltes de les feines ja es donen a empreses privades”

 En el darrer ple ordinari del mes de desembre, l'equip de govern va dur a votació l'amortització de diversos llocs de treball de l'Ajuntament, com ara dos d'auxiliar administratiu, un d'agent tributari, un d'auxiliar de biblioteca o un d'oficial 1a de brigada, entre d'altres. Les places estaven vacants, segons l'informe jurídic, però estaven vacants perquè mai es van preocupar de treure-les a concurs-oposició. 

Pel que fa a la brigada, no és la primera amortització que es produeix. Ja s'han aprofitat altres situacions semblants en què la plaça queda vacant per jubilació o un alre motiu, per eliminar-la. Aquest modus operandi obeeix al desig ja mostrat pel batle d'acabar privatitzant el servei. Aquestes places es podrien tornar a dotar, treient-les a concurs, o inclús creant-ne de noves. Però fan exactament el contrari.

No interessa tenir un servei públic de brigada, com sí que el tenen la majoria d'ajuntaments. De fet, moltes de les tasques que feia aquest departament ara es donen a empreses privades, moltes d'elles a dit i sense treure's a concurs. Tot plegat fins que quedin tan pocs treballadors públics que no els quedi altre remei que fer un plec i treure tot el servei a licitació.

Pel que fa al Castell, dels quatre treballadors que varen passar de l'antic Patronat del Castell a la Fundació depenent de l'Ajuntament, només en queden tres. Un dels treballadors es va jubilar i no s'ha tret la plaça a concurs. Simplement, s'ha passat una persona de la brigada -que van desfent com poden- a fer les seves funcions.

Les baixes que es produeixen al Castell no es cobreixen ni hi ha intenció de crear un borsí per cobrir-les. De fet alguns dies del mes de desembre el recinte haurà estat tancat per falta de personal. Tal i com ja va manifestar el regidor responsable en un ple, tenen la idea de donar tasques que ara fan els actuals treballadors a empreses privades, en especial manteniment i jardineria. Es podrien treure a concurs les places vacants, o inclús crear-ne de noves per fer front a tota la feina, però sembla que no interessa.

En resum, pensam que l'objectiu del Psib-Psoe i el PI-Grup de Capdepera és deixar morir aquests serveis públics i així ho demostren tots els fets. Ens sembla lamentable que la idea de l'equip de govern sigui la d'acabar privatitzant aquests serveis públics, els quals fa molts d'anys que són oferts per treballadors de l'Ajuntament.