"...se va destinar un import de 200.00€ a reparació de paviment i un import de 102.499,99€ a reparació de voravies..."

CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Octubre 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/9
DATA: DIJOUS, dia 04/OCTUBRE/ 2018. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


L'oposició aprova la moció per deixar sense efecte l'acord del trasllat de la caserna de la Policia Local al Centre Cap Vermell Abans d'iniciar l'ordre del dia del plenari, se va fer un emotiu homenatge a Feliciano Casas, cap de Protecció Civil i ex-regidor
CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Març 2018

EXP. NÚM:  PLN/2018/2
DATA: DIJOUS, dia 15/MARÇ/ 2018. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial


 Un plenari atípic, amb dos punts rutinaris a l'ordre del dia, que no es van poder aprovar, i queixes de l'oposició de manca comissions informatives 
CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Desembre 2017

EXP. NÚM:  PLN/2017/12
DATA: DIJOUS, dia 14/DESEMBRE/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.El percentatge municipal de l'IBI passarà del 0,569% al 0,523%, als béns urbans

S’autoritza el batle de Capdepera a signar un conveni de col·laboració amb el Consell

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT

19 OCTUBRE 2017.a les 14:00 horesL'Ajuntament sol·licita la construcció d'un PAC a Cala Rajada

Convocatòrai extraordinària urgent.
Motiu: «SITUACIÓ CATALANA»

Dia 11 / d’octubre / 2017 a les 14:00. 
Al Saló de Plens de l'Ajuntament de Capdepera

PLN/2017/9

CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Octubre 2017

EXP. NÚM: PLN/2017/8
DATA: DIJOUS, dia 5/OCTUBRE/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

 CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA del Ple de l'Ajuntament. 21 setembre 2017

EXP. NÚM: PLN/2017/7
DATA: DIJOUS, dia 21/SETEMBRE/ 2017. 
HORA: 17:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.  La "Modificació de l'Ordenança Municipal Reguladora d'OCUPACIÓ VIÀRIA AMB TAULES, CADIRES I ALTRES INSTAL·LACIONS", quedà damunt la taula a la recerca de major consens.


Un ple estrany, molt estrany. La sessió acabà amb només 11 regidors a la Sala de Plens


S'aprovà un nou pla econòmico-financerCONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Maig 2017

EXP. NÚM: ple/2017/3 
DATA: DIJOUS, dia 4/MAIG/ 2017. 
HORA: 20:00h 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial.

Na Maria Orts va prendre possessió del càrrec de rergidora de l'Ajuntament de Capdepera, en Substitució de Laura Flaquer.Ple de l'Ajuntament de Capdepera
Reunió ordinaria de 2 de febrer de 2017


Expedient nombre: 11AG/17
Data: Dijous, dia 2/ febrer/ 2017
Hora: 20:00 h
Lloc: Saló de Plens de la Casa Consistorial