Es crearan 4 places per a Integradors/es socials i per a un coordinador/a de serveis socials bàsics.
El ple aprova la suspensió de taxes de les parades dels mercats municipals fins el 31 de desembre de 2020.
El Consistori adjudica l’explotació dels serveis de temporada de les platges del municipi a partir de maig de 2021.

L’Ajuntament de Capdepera ha aprovat en el ple celebrat aquest dijous la creació de 4 places per a integradors/es socials i una plaça per a coordinador/a de serveis socials comunitaris bàsics.
Les places responen a la necessitat de donar resposta a la problemàtica actual de persones amb situació d'exclusió de risc social, i la necessitat al departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Capdepera de contar amb personal adient i suficient, per programar, organitzar i avaluar a les persones que pateixen aquesta situació. Així mateix es va aprovar la creació d’una plaça de Coordinador/a de Serveis Socials comunitaris bàsics.


Mercats
El ple va aprovar suspendre el pagament de les tarifes reguladores de les parades, barraques, casetes de venda, espectacles, o atraccions situats en terreny d’ús públic i indústries del carrer i rodatge cinematogràfic.
Un acord al que s’ha arribat a causa de la sol·licitud realitzada pels comerciants en relació a l’abonament de les taxes per les parades de mercat. Així, la tarifa romandrà suspensa, fins el 31 de desembre de 2020. Al llarg de l’exercici 2020 no serà necessari justificar les absències al mercat de Capdepera.


Platges
També es va aprovar l'adjudicació de l’explotació dels serveis detemporada de les platges del municipi de Capdepera amb una durada de 4 anys a les següents empreses: Playas de Capdepera, Fermín Jiménez Gallardo e Intercortal. 
Les empreses adjudicatàries començaran la seva activitat el maig de 2021.Departament de premsa
Ajuntament de Capdepera