CONVOCATÒRIA del Ple de l'Ajuntament. Extraodinari octubre 2019


EXP. NÚM:
  PLN/2019/14
DATA:  21/ octubre / 2019   
HORA: a les 14:00 
LLOC: Saló de Plens de la Casa Consistorial
Ple extraordinari amb motiu del «SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS»

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. SORTEIG MEMBRES MESES ELECTORALS