Demanen la dimissió del batle, Rafel Fernandez, per les obres del passeig marítim de Cala Rajada

 

El plenari de dijous, 11 de juny, va resultar llarg, molt llarg i estrany. No se va retransmetre i qualque regidor s’assabentà i ho comentà per wathsap. La resposta “que el tècnic ho estava arreglant”, és antològica, ja que l’endemà (segons ens han comentat) bastà amb encendre el modem que s'havia apagat. Si és certa l’anècdota és per llogar cadiretes. Com també resultà curiós que alguns regidors en arribar a casa podien veure comentaris del ple amb imatge inclosa, publicat mentre transcorria el plenari. Cal recordar que un ple el batle va recriminar a un regidor (d'això fa temps) haver fet comentaris per les xarxes mentre estava en el ple,. Alerta que no hagin de regular l'ús del mòbil a la Sala durant les reunions.

I posats a queixar-nos tampoc és de rebut, i això m’afecta, la tardança en publicar el ple... una setmana! A veure com faig la crònica si no se radia i no es publica l’endemà, com es feia abans?  I a més resulta que és molt i molt llarga!

Bé deixem de banda aquestes prèvies i passem a l’ordre del dia.

D’entrada s’aprovaren les actes de les sessions anteriors: 6/02/2020; 18/02/2020; 4/03/2020 i 14/04/2020. Les actes malgrat haver estat rebudes pocs dies abans del ple s’aprovaren per unanimitat. En aquest ajuntament (no sé si és generalitzat) es te el costum de remetre les actes pocs dies abans del plenari següent... No seria millor enviar-les als regidors amb més celeritat, i no dos mesos després?

El següent punt de l’ordre del dia era l’aprovació del PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CAPDEPERA. Cal dir que parlem que la temporada és la 2020/2021 i per 4 anys amb prorroga per lots més importats. “Què es pensa fer enguany?” demanà Més. La resposta que depèn si arriben els turistes a partir de dia 1 de juliol, segons com pinti la situació es podria fer una prorroga de fer contractes o una adjudicació ràpida... Ja veurem com va. Cal recordar que “uns comptes fa s’ase i uns altres el traginer”. Al final desprès de les intervencions de PP i Unidas-Podemos, aquest darrer mantenint el seu desacord amb els terminis i la manca de participació ciutadana, s'aprovà per 8 vots a favor (PSOE i Es Grup) i 8 abstencions (Més, PP, UP i Tomeu Moll).

Els següents punts feien referència a la MODIFICACIO PLANTILLA DE PERSONAL. Més va fer una puntualització sobre la publicitat que se fa de les convocatòries en el sentit que s'havien de difondre més. La proposta s’aprovà amb 10 vots a favor (PSOE, Es Grup, Unidas-Podemos i Tomeu Moll) i 6 abstencions (Més i Partit Popular)

Els següents punts que proposaven  la modificació de la fitxa de TAG, la modificació de la fitxa de zelador d'obres (2 places), la creació places integradors o integradores socials (4 places) i Treballador o Treballadora Social Coordinadora o coordinador de serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Capdepera, s’aprovaren amb 14 vots a favor i 2 abstencions (Partit Popular).

El punt 8 va ser afegit per via d’urgència, i feia referència a la suspensió de taxes i la no obligatorietat d’assistir al mercat de Capdepera, (SUSPENSIÓ DE LES TARIFES REGULADORES DE LES PARADES DE MERCAT DE L’ORDENANÇA FISCAL) modificant el reglament que ho preveu. Com la proposta estava consensuada amb l’oposició s’aprovà per unanimitat.

Les activitats de control presentades per l’interventor van consistir en la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019, el COMPTE AL PLE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ i la REMISSIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’INFORME RESUM ANUAL DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN. Aquests tres punts estaven tractats prèviament a una comissió d’Hisenda, així que l’interventor va fer un resum.  A destacar que n’hi ha molta despesa per contractes menors, que se fan moltes hores extra i que les subvencions s’han de regular millor. Si no recordam malament, ve a ser semblant a altres anys.
Aquestes activitats de control no se voten, només s’informen al Ple. Se va demanar si els informes presentats eren públics, i se comentà que si però cal evitar les dades personals.

De decrets i resolucions i de les notes d’objecció tampoc no hi hagué cap comentari, així que passàrem als precs i preguntes.


Precs i preguntes

Després d’un parell de mesos sense poder fer preguntes al Ple l’oposició duia una llarga llista de puntes per tractar, i com era d’esperar la reunió va durar fins poc més de les 00:00 quan el batle decidí tancar la sessió sense que l’oposició acabés de fer les seves preguntes. No sabem si els nostres polítics prendran qualque mesura per agilitzar els plens, com avançar l’hora d’inici, regular el temps de les intervencions,... o tornar als plens mensuals.

Més per Capdepera

- Passeig marítim. En Pere Fuster presenta aquesta pregunta i després de manifestar els dubtes de l’emergència de part de les obres que se realitzen i l’adjudicació directa, tot indicant que essent legal no la troba ètica i demana la dimissió del batle. El batle decidí donar al veu als altres partits i contestar a tots anunciant una comissió informativa amb els tècnics per aclarir els dubtes i animant a l’oposició a dur a fiscalia si ho trobaven oportú. El punt se va discutir sense aixecar el to de veu i després se seguí amb les preguntes de MÉS.

- Passarel·la de fusta de Son Moll i poda dels tamarells de l’inici del passeig de les Atzavares.

- Quan es preveu que es posi en marxa el nou servei de recollida de fems al 100%?

- Com esta el tema de la posada en marxa de les escoletes de 0 a 3 anys?

- Per què no es pot fer la selectivitat a  Cala Rajada?

- Escola d’Estiu, se comenta que es farà una enquesta per conèixer la demanda.

- Serenates d’Estiu, demanant lloc alternatiu. Se confirma que no es celebraran.

- Què passa amb els enderrocs de sa Gravera? Quan se’ls en duran?

- Informar que Capdepera és terreny lliure de caça, ja que la població no ho sap.

- Projecte Millora, preguntes i queixes. Com es fan els controls.

- Què passa amb els enderrocs de sa Gravera? Quan se’ls en duran?

- Hi haurà ajudes directes per al petit comerç a causa de la crisi econòmica?

- Canyamel, escampar arena a la platja. S’explica que s’acumula arena de la pròpia platja i abans de l'inici de la temporada  s’escampa.

- Queixes dels veïns de Canyamel del mal estat de la zona i la manca d’inversions. Se comenta per part de l’equip de Govern que han rebut un dossier enviat pels veïns, però són actuacions puntuals i que es troba pitjor Sa Font de sa Cala.

´- Rodona de Canyamel i per extensió altres rodones, es troben molt deixades. Argumenten que el manteniment és del Consell

- Suggeriment de fer net el camí de Son Calent i Son Febrer.

- Pintura de passos de vianants i senyalització horitzontal. Se comenta que la brigada ha fet zones i es vol treure a concurs per a tot el municipi.

- Projecte de la biblioteca a s’Escorxador.  Esta aturat pendent d’informe de l’arquitecte. El pressupost és de 450.000 euros aproximadament.

- Gestió de n’Aladern, com a platja sense fum.

- Problemes amb l’APP On Capdepera.

- Ajudes al comerç local, bonificacions empreses com ocupació via pública... Se comenta que hi ha assessorament per part del Consell, gestions a través de SICTED i promoció a l’APP On Capdepera.

Pot ser hagi deixat alguna però, us crec que ja n’hi ha... 

Partit Popular

No volien repetir preguntes (cosa que s’agraeix!) i comentaren una quants punts:

- Informació lliurament d’aliments solidaris.

- Accés a la platja de Cala Gat (obres urbanització i passeig).

- Com fer ràdio a Capdepera Ràdio. Se contesta que pot usar-la qui vulgui, depen del Centre Jove

- Informació recollida fems. Contenidor marró i informació porta a porta

- Queixes per saber quan s’obriran els locals de la Tercera Edat

- Carrer de Sa Serreta, hi ha un gran forat a l’asfalt.

Unidas Podemos

Resumir el que comenta en Jonathan és una mica difícil, a més enllaça una pregunta amb altra i he de dir que, de vegades, he de fer enrere un parell de pics l’audio per captar el que volia dir concretament.

- Proposa que el nivell de català que es demana a les places del  consistori se valorin com a mèrit i no  com a requisit. Li contesten que és el que disposa el reglament municipal i s’adapta a la normativa de les Illes Balears.

- Valora positivament el Projecte Millora.

- Mur de contenció del Centre de Dia.

- Llums del centre de Dia. Cal regular els horaris d’encesa.

- Voravies de ciment estampat de Cala Gat, proposa que s’estudi fer-ho a altres carrers. També comenta el final brusc de la vorera de la carretera del Far i se li comenta que manca acabar.

-  Campanya de castració de moixos, proposa reunió amb Medi Ambient.

- Estudiar la creació d’un nucli zoològic malgrat sigui comú als municipis de Capdepera, Artà i Son Servera.

- Dèficit que es preveu en la recollida de fems i possibles opcions per minimitzar-la.

- Examen del cap de brigada

- Casa que tira aigües brutes al carrer Sant Andreu

- Neteja i  tancament de solars.

- Neteja de torrents i camins.

- Perill d’incendi i neteja de boscs.

- Demana més control dels treballadors de neteja, l’arriben queixes.

- Demana si hi ha novetats de l’ampliació del Parc de Llevant

- Demana pels contenidors de piles

-Campanyes municipals de Medi Ambient com ara consum de plàstics, matalassos inflables i parasols...

 

Parlant d’aquest tema el president del Ple, Rafel Fernández, el va donar per acabat havent passat les 12 hores... En Tomeu Moll va quedar sense poder fer les preguntes

No sé si ha estat el ple més llarg o no, però a jo m’ha dut un parell d’hores d’escoltar-lo i altres tantes de sintetitzar-lo. De les 8 a les 12 de la nit.
Una llàstima no poder veure les cares dels regidors just en el moment que el president tancava la sessió... segur que valia la pena!

 
Us record que aquest comentari és l'apreciació personal i subjectiva,  d'un "que escoltava" .

Sins el proper ple, si conservam la salut i la paciència!

"Un que escoltava"