Armengol i Pons han presentat els dos projectes que s’hi executaran i que consistiran en el reforçament del dic i l’estabilització del tram de costa rocosa de ponent. La previsió és que les obres començaran el setembre i duraran un any.
La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, acompanyada del conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons; del batle de Capdepera, Rafel Fernández; del director general de Transport Marítim i Aeri, Xavier Ramis, i de la gerent de Ports de les Illes Balears, Cristina Barahona, ha donat a conèixer la inversió que es farà enguany mateix al port de Cala Rajada i els projectes que s’hi executaran. En concret, es tracta d’una inversió total de 6,1 milions d’euros que anirà destinada a millorar les infraestructures existents.«Són unes obres absolutament necessàries, reivindicades i treballades des de fa temps», ha apuntat Armengol, que ha agraït la feina feta per impulsar els projectes. «S’ha demostrat que una bona gestió dels recursos públics fa viable, des de l’interès general, la inversió que s’ha fet als diferents ports de les Illes Balears», ha seguit. En aquest cas, la presidenta ha destacat que les obres permetran «garantir la seguretat del port» amb les infraestructures preparades «amb una inversió important i necessària», alhora que ha defensat que «és més necessari que mai» mantenir la inversió pública per tenir una millor economia.Per part seva, el conseller Pons ha apuntat que es tracta d’un «projecte insígnia que marca quatre anys llargs de molta feina i que representa un plantejament general entorn a la feina que des de Ports de les Illes Balears ens havíem marcat». En aquesta línia, ha assenyalat que «les infraestructures portuàries necessiten inversions de manera permanent, ja que estan sotmeses a inclemències meteorològiques i estan molt castigades», i que, amb aquests projectes, s’aporta «un millor funcionament per resoldre bona part de la inestabilitat que dins el port mateix es produeix».Reforçament del dicL’actuació més important consisteix a reforçar el dic actual del port, amb un pressupost d’execució de 5.510.586 €, amb el reforçament del tram final, que inclou la demolició de l’espigó actual i dels trams esquerdats de la llosa de coronació dels caixons que formen la base del dic, la seva reconstrucció i l’execució d’un talús exterior adossat al dic per esmorteir l’onatge. També es construirà un martell a l’extrem del dic, a fi de reduir els problemes d’agitació interior, i s’augmentaran els calats en una part de la dàrsena interior i es reutilitzarà en l’obra el material extret. A més, s’aprofitarà per reforçar la protecció del passeig marítim al tram d’arrencada del dic i, finalment, es retiraran els morts de formigó no funcionals.D’altra banda, s’aprofitarà per posar fi a un problema d’usos portuaris que té lloc al moll adossat al dic d’abric, ja que en aquesta zona conviuen diferents usos: pesquer, petits creuers i resta d’embarcacions de llista 6a, embarcacions esportives en trànsit i estació de combustible. L’objectiu és millorar la convivència d’aquests usos en un espai de dimensions reduïdes, ja que s’intensifica en època estival. D’aquesta manera, l’actuació per posar fi a aquesta problemàtica consistirà en:

  • Reordenació de la flota pesquera i de llista 6a, consistent en el trasllat de tota la flota pesquera al moll adossat al dic i de la flota de la llista 6a al moll de ribera nord (és a dir, intercanvi dels amarratges pesquers i de llista 6a).
  • Trasllat de la major part possible de magatzems de pescadors de l’edifici de serveis als locals adossats al dic.
  • Trasllat de les quatre oficines de venda de tiquets dels petits creuers i del magatzem adossat a l’espigó fins a l’edifici multiusos, i de l’oficina de Repsol a una altra zona de la concessió.
  • Reordenació de l’esplanada (que inclou la demolició de l’edifici-pèrgola existent) de manera que es permeti la maniobra adequada del camió cisterna, el manteniment de les places d’aparcament, la zona d’assecat de xarxes i una terrassa per a la cantina.Estabilització del tram de costa rocosa de ponent
D’altra banda, també es durà a terme l’estabilització del tram de costa rocosa de ponent. L’objectiu d’aquesta actuació és protegir la costa en l’àmbit de competència portuària del port de Cala Rajada per mantenir l’estat general del litoral però reduint el risc existent d’enfonsament del massís rocós sobre el qual se situa un tram del passeig marítim de Cala Rajada. També es definiran les mesures correctores necessàries per a l’estabilització del vessant rocós, es rehabilitarà una zona del muret que delimita el perímetre del penya-segat i se substituirà un voladís triangular de fusta sobre estructura metàl·lica que forma part del passeig marítim.

Es preveu que comenci la tramitació de la licitació de les obres aquesta mateixa setmana, amb un termini d’execució de devuit mesos pel que fa al reforçament del dic i de tres mesos per a l’estabilització del tram de costa rocosa de ponent. El conseller Pons ha explicat que s'adjudicarà el mes de juny i que, possiblement, comencin les obres el setembre per tal d'evitar molèsties durant la temporada turística. A partir de que comencin les obres duraran un any.

Escoltau les explicacions del conseller Pons; la gerent de Ports de les Illes Balears, Cristina Barahona i la presidenta Armengol al respecte:


Si consultam l'hemeroteca de Cap Vermell recordarem que fou a causa del temporal de fa quatre anys, els dies 21 i 22 de gener de 2017, que es produïren forts danys a l'espigó del moll.Repercussió internacional pels desperfectes en el dic del port de Cala Rajada


El 26.02.2019 tingué lloc al Centre Cap Vermell la Presentació del "Projecte del Port de Cala Rajada"Dia 23 de juliol de 2019 es publica al BOIB i es posa a exposició pública fins dia 30 d'agost el projecte per al reforçament del dic del moll de Cala Rajada i reordenació d'usos, valorat en 5.479.340 €I, finalment, el juny de 2020, la reforma del port de Cala Rajada passa el tràmit ambiental de la Comissió de Medi Ambient de Balears.
La CMAIB ha informat favorablement, amb un seguit de condicionaments, el “Projecte de reforç del dic del port de Cala Rajada i reordenació d’usos (TM de Capdepera)”


Una llarga tramitació que a la fi veu la llum al final del túnel.