La CMAIB ha informat favorablement, amb un seguit de condicionaments, el “Projecte de reforç del dic del port de Cala Rajada i reordenació d’usos (TM de Capdepera)”


Recordem que, arran d’un fort temporal que obrí un forat al dic del moll de Cala Rajada, s’engegà un ambiciós projecte de reforç del dic i de reordenació del moll amb caràcter d’urgència. L’esmentat projecte, encara en fase inicial, va ser presentat al Centre Cap Vermell davant un nombrós públic


Clica l'imatge per recordar la notícia

Segons podem llegir en la redacció, “l’objecte d’aquest projecte és la urgència d’actuar sobre el dic de recer del port de Cala Rajada. Aquest dic és de tipologia 3a alineació (dic vertical). Això fa que quan hi ha maror les ones s’amplifiquin i augmentin la pressió sobre ell."

Després de diversos episodis de temporals que s’han produït als darrers anys, el dic ha patit greus problemes estructurals (forats a la seva façana, crivelles, danys al paviment, humitats als magatzems adossats).

Aquests desperfectes tot i que s’han arreglat en part, encara no s’assegura que amb temporals futurs, la situació del dic no empitjori i que no se’n produeixin de majors magnituds.

A més, per la tipologia del dic actual, a l’hivern les ones el sobrepassen i per tant no poc abrigar les  embarcacions del moll adossat (120 m de longitud).  Així aquest moll només es pot utilitzar durant l’època estival, cosa que fa que estigui infrautilitzat provocant problemes operatius al port.

Un altre problema és que en el port conviuen diferents usos (pesquers, nàutic-recreatius, petits creuers, embarcacions de la llista 6a, varadors, cantina i terrasses i estació de combustible). Tot això ocasiona conflictes d’aglomeracions tant del trànsit rodat (vehicles pescadors, camions combustible, subministres...) com pels vianants (recreatius en trànsit, turistes, clients de la cantina...). Aquesta situació s’agreuja més per mor del mal estat dels magatzems adossats al dic que no es poden utilitzar. Els conflictes exposats, dins el port,  es produeixen a la zona on se situa el moll adossat, el dic de recer i l’esplanada existent, devers la zona de transició entre les alineacions 2 i 3 del dic.

Altra problemàtica és l’erosió dels penya-segats situats al ponent de la bocana dins la zona portuària. L’onatge i la seva agitació associada a la bocana del port, fa que se soscavin a la seva base, la qual cosa provoca despreniments per esfondrament amb el seus perills associats per a les persones.

Per tant aquest projecte proposa;

- Obres de reforç i reparació de dic actual.

- Obres que redueixin el nivell d’agitació del port i els problemes d’inestabilitat dels penya-segats situats vora la bocana.

- Obres per a la reordenació dels usos a l’interior del port, fonamentalment a les zones terrestres.”

Entre les condicions que s’imposen s’inclou retirar els morts no funcionals en la zona portuària, substituir elements de jardineria per especies  adaptades i autòctones, compensar el fons de posidònia i condicionants de la Dirección General  de Sostenibilidad de la Costa y el Mar que es refereixen a aspectes tècnics (gestió de materials, estudis d’afectació a platges, us de cortines antiturbuències,etc...) .

El projecte de reforç del dic afectarà a 2700 metres quadrats de posidònia, per tant Port de les Illes  haurà de compensar al Fons de Posidònia amb 190.000 euros, una quantitat que equival a un impacte sobre 8000 m2. Aquests doblers es destinaran a restaurar zones degradades.