Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi:  Platges sense fum

 

Avui, com a darrer lliurament parlam de platges. I no de la venda il·legal d'objectes o menjars, ni dels plecs de seguretat, ni dels renous i festes, ni de la brutor. Parlam de platges sense fum amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania llocs de convivència més saludables. A Barcelona també disposen d'una ordenança al respecte i és que a uns espais públics on hi ha infants s'ha de ser molt curosos amb el que es fa.
 

Una platja sense fum és una platja on no es permet fumar a la zona de sorra ni al mar.

Barcelona aprovà l'any 2021 l’Ordenança de l’ús de les vies i els espais públics, que declara com a espais lliures de fum totes les platges de la ciutat i a aquest efecte estableix la prohibició del consum de productes del tabac i la utilització de dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina en aquests espais. Aquesta prohibició es fonamenta en la protecció del medi ambient i el dret de la ciutadania a gaudir d’un espai públic net, lliure de fum i de burilles, la preservació de la convivència ciutadana i la protecció de la salut de les persones, particularment de les més vulnerables.

Aquesta iniciativa es va iniciar l’estiu del 2021 amb una prova pilot a les platges de Sant Miquel, del Somorrostro, de la Nova Icària i de la Nova Mar Bella, amb una valoració satisfactòria de més de 8 punts sobre 10. La iniciativa de platges sense fum, durant la temporada 2022, va tenir una alta acceptació entre la ciutadania, ja que el 99% de les persones usuàries no han fumat aquest estiu a la platja. A més, el grau de satisfacció amb la iniciativa ha estat elevat, amb una mitjana de 8 sobre 10.

Per a què les platges sense fum? Per a la protecció del medi ambient

El consum de tabac és un problema ambiental, atès que cada any uns cinc bilions de burilles acaben al medi marí, on alliberen contaminants metàl·lics que provoquen alteracions en els sistemes dels diferents organismes marins i, consegüentment, a causa de la seva ingesta, en l’ésser humà. A més, les burilles tarden una dècada a degradar-se.

 
Cal recordar que les burilles, ben apagades, van al contenidor gris.
Aquí, a Capdepera, algú es planteja l'ús dels espais públics com a llocs de convivència? ningú no llegeix o mira altres propostes d'arreu que funcionen per aplicar-les? Aleshores, què fan?.

A continuació teniu la sèrie de propostes en articles setmanals que hem fet fins ara. Quan ens envieu propostes mirau que no haguem fet un article al respecte.
I sobretot, teniu paciència perquè tenim propostes per més de tres setmanes per endavant.
Gràcies.

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (31) Càmeres de seguretat
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (30) Panells de control de velocitat
 Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (29) Diada de Joves Emprenedors
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (28) Promoció de la bicicleta
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (27) Ajuts per comprar el primer habitatge
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (26) Fira d'estocs
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (25) Ajuts per rehabilitar façanes

Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (24) Sembrar abres per mitigar el canvi climàtic
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (23) Consumir electricitat que generen les plaques solars públiques
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (22) Projectes d’autoconsum compartit a 16 municipis de les Illes
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (21) La llengua camina
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (20) Contractació d'aturats a través del SOIB
 Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (19) Pla quinquenal de manteniment
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (18) Del parc infantil al bus de Sant Antoni
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (17) Els Reis reparteixen mandarines en lloc de caramels
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (16) Menys pirotècnia per les festes
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (15) Tanques
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (14) Estudi de la situació dels arbres públics 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (13) Agenda 2030
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (12) Certificat digital
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (11) Peatonitzar carrers
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (10) La campanya Banderes Verdes incrementa en un 28% el reciclatge de vidre a 22 municipis turístics de les Illes Balears
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (9) Càmeres per vigilar els qui embruten 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (8)  Pressuposts participatius
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (7) Retirar les cabines telefòniques 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (6)  Subvencionar bicicletes elèctriques.
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (5) Itineraris pel municipi. 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (4) Plaques solars a edificis i aparcaments públics  
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (3) La cultura als bars i comerços ART I COPES ja va per la quinzena edició a Sa Pobla. 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (2) Aigua
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (1) Accés a la informació pública i bon govern