Propostes interessants per dur a terme al nostre municipi:  20 Contractació d'aturats a través de programes de la Conselleria de Treball


L’Ajuntament de Calvià desenvolupa cinc projectes dins la convocatòria SOIB Formació i Ocupació i, a través del programa Reactiva l’Ajuntament participa amb quatre projectes de diferents àrees del consistori. A través de la formació dual es formarà durant un any un total de 59 persones, majors i menors de 30 anys, a les quals es donarà feina, mentre que el programa Reactiva permetrà la contractació de 54 persones durant sis mesos.

En la convocatòria actual, l’Ajuntament de Calvià ha impulsat tres programes destinats a menors de 30 anys i dos projectes per a majors de 30 anys. Per executar-los, el consistori ha rebut una subvenció d’1,14 milions d’euros concedida per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, que compta amb fons de la Conferència Sectorial.

Pel que fa al programa Reactiva, és una iniciativa promoguda pel SOIB que es configura com una política activa de foment de l’ocupació. Aquest programa, que per a Calvià ha suposat 674.852,42 euros, és finançat per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals i s’executa en el marc de la col·laboració amb les corporacions locals. La convocatòria preveu la contractació durant sis mesos i consta de dues línies d’actuació per a persones desocupades: la Línia 1, adreçada a joves menors de 30 anys, i la Línia 2, adreçada a persones majors de 30 anys aturades de llarga durada.

Per a aquest programa, a Calvià es van presentar quatre projectes, un per part de l’Ajuntament de Calvià, a través de l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), que engloba diverses àrees municipals (Comerç i Activitats, Desenvolupament Social, Infància i Gent Gran, IFOC, Manteniment, Medi Ambient i Transició Ecològica, Habitatge, Joventut i Participació Ciutadana, Urbanisme, ICE, Cultura), i els altres per part dels organismes públics: la Llar de Gent Gran de Calvià, l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques (IMEB) i l’Oficina Municipal de Tributs.

A Capdepera tenim el projecte MILLORA. Diferències: el cost l'assumeix totalment l'Ajuntament de Capdepera, en canvi el programes del SOIB van finançats entre el 75 i el 100%. I el més important, aquí els treballadors reben una beca i no estant donats d'alta a la seguretat social, al SOIB i a Calvià sí. Aquesta cotització suma per les prestacions de l'atur i la jubilació, la beca del projecte MILLORA, no. 

Tal volta s'hauria de replantejar aquest i d'altres projectes de serveis socials sols des d'una darrera premisa, si cap altra municipi no ho du a terme deu ser per qualque motiu. Tant curts tots plegats no seran, veritat?

ANTERIORS:

 Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (19) Pla quinquenal de manteniment
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (18) Del parc infantil al bus de Sant Antoni
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (17) Els Reis reparteixen mandarines en lloc de caramels
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (16) Menys pirotècnia per les festes
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (15) Tanques
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (14) Estudi de la situació dels arbres públics 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (13) Agenda 2030
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (12) Certificat digital
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (11) Peatonitzar carrers
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (10) La campanya Banderes Verdes incrementa en un 28% el reciclatge de vidre a 22 municipis turístics de les Illes Balears
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (9) Càmeres per vigilar els qui embruten 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (8)  Pressuposts participatius
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (7) Retirar les cabines telefòniques 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (6)  Subvencionar bicicletes elèctriques.
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (5) Itineraris pel municipi. 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (4) Plaques solars a edificis i aparcaments públics  
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (3) La cultura als bars i comerços ART I COPES ja va per la quinzena edició a Sa Pobla. 
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (2) Aigua
Si es fa a altres municipis, per què no a Capdepera? (1) Accés a la informació pública i bon govern