Plaques solars a edificis i aparcaments públics Ja fa més d'un any que el director gerent de l'Institut Balear de l'Energia, Ferran Rosa, quan l'entrevistarem ja ens digué: "Com a Institut d’Energia feim inversions a les escoles i les subvencionam al 100%....Això ho hem ofert a tots els ajuntaments, el de Capdepera inclòs. i no ha contestat".

Perquè Capdepera continua en la mateixa dinàmica?